Friday, June 17, 2011

Prolog

Chłopak siedział i patrzył JEJ prosto w oczy. Nie wiedział, kim ona jest. Jego życie zmieniło się, od czasu, kiedy ją poznał. Kilka miesięcy wcześniej był samotnym, ale szczęśliwym chłopakiem. Dziś musiał decydować o życiu pewnej dziewczyny, która była mu bliska. Nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby ją stracić, więc wybrał ją, zapominając o matce.


The boy was sitting on the chair and looking in HER eyes. He didn't know who is she. His life has changed since he met her . A Few months ago, he was lonely, but very happy boy. Now, He had to decide her fate. She has been close to him for a long time. He chose her, forgetting about his mother.

No comments:

Post a Comment